Publicacions

Vides privades

Històries compartides

Marta Grassot Radresa

25,00

2018, 25 x 21 cm. Pàg. 292

ISBN: 978-84-09-06440-3

Aquest catàleg mostra part del fons fotogràfic que Ramon Mascort Amigó (Barcelona, 19 d’octubre de 1930) ha aplegat al llarg de la seva vida i que no només constitueix el fons fotogràfic de la família Mascort, sinó que integra també imatges de membres d’altres famílies, amb qui s’han emparentat. Donada l’amplitud cronològica del fons, el catàleg s’ha limitat fotografies que abasten des del 1860 fins al 1960, tot un segle que resumeix en bona part la important evolució històrica de la fotografia, des d’àmbits tan diversos com l’històric, el tècnic i el temàtic, i el seu paper dins la societat.

El catàleg inclou un estudi introductori que mostra el potencial informatiu que ens ofereix aquest fons des de diversos punts de vista, tant des del mateix àmbit material i el seu estat de conservació com des de les característiques físiques i els procediments fotogràfics utilitzats. L’estudi presenta la incorporació gradual de la fotografia a l’entorn domèstic i els seus usos, la informació sobre els fotògrafs nacionals i internacionals que s’hi mostren i el paper de la fotografia dins l’àmbit social del moment. També es destaca el vessant de la fotografia com a document i testimoni de la nostra història més propera des d’un aspecte antropològic que documenta les tradicions i festivitats locals i els paisatges urbans i de la comarca del Baix Empordà, així com els oficis, les aficions i els costums d’algunes de les generacions que s’hi recullen.

El catàleg esdevé un document excel·lent a l’hora de repassar i posar en valor la importància d’aquests fons fotogràfics no només per conèixer la història de la fotografia, sinó també per reconèixer la fotografia privada com a objecte de valor per documentar el nostre passat.

Aquest catàleg mostra part del fons fotogràfic que Ramon Mascort Amigó (Barcelona, 19 d’octubre de 1930) ha aplegat al llarg de la seva vida i que no només constitueix el fons fotogràfic de la família Mascort, sinó que integra també imatges de membres d’altres famílies, amb qui s’han emparentat. Donada l’amplitud cronològica del fons, el catàleg s’ha limitat fotografies que abasten des del 1860 fins al 1960, tot un segle que resumeix en bona part la important evolució històrica de la fotografia, des d’àmbits tan diversos com l’històric, el tècnic i el temàtic, i el seu paper dins la societat.

El catàleg inclou un estudi introductori que mostra el potencial informatiu que ens ofereix aquest fons des de diversos punts de vista, tant des del mateix àmbit material i el seu estat de conservació com des de les característiques físiques i els procediments fotogràfics utilitzats. L’estudi presenta la incorporació gradual de la fotografia a l’entorn domèstic i els seus usos, la informació sobre els fotògrafs nacionals i internacionals que s’hi mostren i el paper de la fotografia dins l’àmbit social del moment. També es destaca el vessant de la fotografia com a document i testimoni de la nostra història més propera des d’un aspecte antropològic que documenta les tradicions i festivitats locals i els paisatges urbans i de la comarca del Baix Empordà, així com els oficis, les aficions i els costums d’algunes de les generacions que s’hi recullen.

El catàleg esdevé un document excel·lent a l’hora de repassar i posar en valor la importància d’aquests fons fotogràfics no només per conèixer la història de la fotografia, sinó també per reconèixer la fotografia privada com a objecte de valor per documentar el nostre passat.