Publicacions

La loza dorada

de la Colección Mascort

Josep A. Cerdà i Mellado

75,00

2011, 30 x 25 cm. Pàg. 336

ISBN: 978-84-615-1877-7

La loza dorada de la Col·lección Mascort és una síntesi actualitzada dels aspectes més controvertits referents a la ceràmica daurada hispànica, amb una molt important aportació documental relacionada amb el comerç de ceràmica daurada valenciana de finals del segle XV. També es publiquen els resultats de les anàlisis de les pastes ceràmiques realitzades en mostres dels segles XIV al XVII. Incorpora, a més, la catalogació de les 294 peces de ceràmica daurada de la col·lecció,(Kashan, Múrcia, Màlaga, Paterna, Manises, Muel, Sevilla, Barcelona i Reus), amb grans fotografies a color dels anversos i dels reversos, així com els dibuixos dels perfils ceràmics. Una obra imprescindible per a conèixer una de les produccions ceràmiques més fascinadores sorgides del geni humà.

La loza dorada de la Col·lección Mascort és una síntesi actualitzada dels aspectes més controvertits referents a la ceràmica daurada hispànica, amb una molt important aportació documental relacionada amb el comerç de ceràmica daurada valenciana de finals del segle XV. També es publiquen els resultats de les anàlisis de les pastes ceràmiques realitzades en mostres dels segles XIV al XVII. Incorpora, a més, la catalogació de les 294 peces de ceràmica daurada de la col·lecció,(Kashan, Múrcia, Màlaga, Paterna, Manises, Muel, Sevilla, Barcelona i Reus), amb grans fotografies a color dels anversos i dels reversos, així com els dibuixos dels perfils ceràmics. Una obra imprescindible per a conèixer una de les produccions ceràmiques més fascinadores sorgides del geni humà.