Publicacions

Alguns mobles singulars

s. XV-XVIII

Rosa Mª Creixell Cabeza

18,00

2010, 25 x 21 cm. Pàg. 64

ISBN: 972-84-614-1521-2

Entre les col·leccions que custodia la Fundació Privada Mascort, configurada pel seu president i fundador al llarg de la seva vida, destaca, entre altres, la del moble antic, que se centra en l’àmbit hispànic i, especialment, de la Corona d’Aragó. Tanmateix, aquesta col·lecció permet fer un recorregut evolutiu per estils, tipologies i períodes diferents en què es configura la història del moble, ja que també inclou peces franceses, italianes, dels Països Baixos i, fins i tot, d’Alemanya, als Alps, així com d’altres procedents de Nova Espanya, per exemple. La Fundació Privada Mascort té entre els seus objectius fonamentals la salvaguarda i l’estudi de les arts decoratives.

Entre les col·leccions que custodia la Fundació Privada Mascort, configurada pel seu president i fundador al llarg de la seva vida, destaca, entre altres, la del moble antic, que se centra en l’àmbit hispànic i, especialment, de la Corona d’Aragó. Tanmateix, aquesta col·lecció permet fer un recorregut evolutiu per estils, tipologies i períodes diferents en què es configura la història del moble, ja que també inclou peces franceses, italianes, dels Països Baixos i, fins i tot, d’Alemanya, als Alps, així com d’altres procedents de Nova Espanya, per exemple. La Fundació Privada Mascort té entre els seus objectius fonamentals la salvaguarda i l’estudi de les arts decoratives.