Publicacions

La Cartografía de la Colección Mascort

Escenas de la Historia

Inés Padrosa Gorgot

75,00

2018, 30 x 25 cm. Pàg. 480

ISBN: 978-84-09-03042-2

En el catàleg es detallen més de 160 mapes exempts que abracen des del s. XVI fins el s. XIX -dels quals més de 50 corresponen a Catalunya- pertanyents a les principals escoles cartogràfiques europees, d’entre les que sobresurt l’escola francesa. Aquestes cartes es complementen amb una sèrie de Monografies relacionades amb el món de la cartografia.

S’ha posat especial èmfasi en establir el vincle dels exemplars exempts amb l’obra de la qual n’havien format part. S’ha detallat el grau d’implicació dels diferents participants en l’obra: cartògrafs, geògrafs, dibuixants, gravadors, editors, impressors… S’ha procurat incorporar el retrat de l’autor, establir influències cartogràfiques i, si és el cas, contextualitzar històricament el moment al qual pertany. Així mateix, sempre que ha estat possible, s’ha inclòs la portada de l’exemplar i s’ha procurat explicar el significat iconogràfic dels elements que figuren als gravats calcogràfics del frontispici.

S’ha procurat explicar, també, el significat de les cartel·les i dels elements iconogràfics que en formen part, ja siguin arquitectònics, mitològics, històrics, heràldics o simplement artístics. Amb aquesta visió complementària a la pròpiament cartogràfica, el lector percebrà una riquesa de continguts pluridisciplinaris que li proporcionaran una altra mirada a la merament històrico-geogràfica.

Aquesta recerca ha significat recórrer a nombroses biblioteques espanyoles, d’arreu d’Europa i, fins i tot, d’Estats Units per poder incorporar material preservat en les diverses institucions consultades.

En el catàleg es detallen més de 160 mapes exempts que abracen des del s. XVI fins el s. XIX -dels quals més de 50 corresponen a Catalunya- pertanyents a les principals escoles cartogràfiques europees, d’entre les que sobresurt l’escola francesa. Aquestes cartes es complementen amb una sèrie de Monografies relacionades amb el món de la cartografia.

S’ha posat especial èmfasi en establir el vincle dels exemplars exempts amb l’obra de la qual n’havien format part. S’ha detallat el grau d’implicació dels diferents participants en l’obra: cartògrafs, geògrafs, dibuixants, gravadors, editors, impressors… S’ha procurat incorporar el retrat de l’autor, establir influències cartogràfiques i, si és el cas, contextualitzar històricament el moment al qual pertany. Així mateix, sempre que ha estat possible, s’ha inclòs la portada de l’exemplar i s’ha procurat explicar el significat iconogràfic dels elements que figuren als gravats calcogràfics del frontispici.

S’ha procurat explicar, també, el significat de les cartel·les i dels elements iconogràfics que en formen part, ja siguin arquitectònics, mitològics, històrics, heràldics o simplement artístics. Amb aquesta visió complementària a la pròpiament cartogràfica, el lector percebrà una riquesa de continguts pluridisciplinaris que li proporcionaran una altra mirada a la merament històrico-geogràfica.

Aquesta recerca ha significat recórrer a nombroses biblioteques espanyoles, d’arreu d’Europa i, fins i tot, d’Estats Units per poder incorporar material preservat en les diverses institucions consultades.