Publicacions

Azulejos, paneles y socarrats

de la Colección Mascort

Josep A. Cerdà i Mellado

75,00

2014, 30 x 25 cm. Pàg. 350

ISBN: 978-84-617-0289-3

Està integrat per més de 700 peces. Inclou produccions medievals fins a peces de segle XX. Destaquen el conjunt de rajoles elaborats a Manises durant els segles XV i XVI, les sèries de rajoles “de mostra” catalans i valencians, els socarrats -entre els quals despunta un amb la representació d’un centaure arquer, únic en el seu gènere- així com diverses plaques d’entrebigat, sense oblidar l’esplèndid conjunt de rajoles de oficis així com els que mostren representacions de navilis dels segles XVII i XVIII. Entre les joies de la col·lecció cal fer esment als retaules devocionals, alguns dels quals representen obres mestres de la rajoleria catalana, encara que si hagués de destacar alguna peça, el panell que representa lloc de la ciutadella de Roses, en 1645, seria la triada.

Està integrat per més de 700 peces. Inclou produccions medievals fins a peces de segle XX. Destaquen el conjunt de rajoles elaborats a Manises durant els segles XV i XVI, les sèries de rajoles “de mostra” catalans i valencians, els socarrats -entre els quals despunta un amb la representació d’un centaure arquer, únic en el seu gènere- així com diverses plaques d’entrebigat, sense oblidar l’esplèndid conjunt de rajoles de oficis així com els que mostren representacions de navilis dels segles XVII i XVIII. Entre les joies de la col·lecció cal fer esment als retaules devocionals, alguns dels quals representen obres mestres de la rajoleria catalana, encara que si hagués de destacar alguna peça, el panell que representa lloc de la ciutadella de Roses, en 1645, seria la triada.