Publicacions

La platería en la Colección Mascort

Los artífices y sus obras. Siglos XIV-XIX

Lourdes de Sanjosé Llongueras

85,00

2022, 25 x 30 cm. Pàg. 608

ISBN: 978-84-09-40897-9

El catàleg de La Plateria en la Colección Mascort. Los artifices y sus obras reuneix un conjunt d’obres inèdites que va des del segle XIV fins al XIX. Són 221 obres representatives dels centres argenters hispànics més importants, com ara Barcelona, Burgos, León, Valladolid, Alcalá de Henares, Madrid, Tortosa, Vic, entre altres.

L’autora, Lourdes de Sanjosé, ha classificat les obres cronològicament en dos grups: el primer que va del segle XIV al XVI i que inclou les peces de caràcter litúrgic i el segon grup del segle XVII al XIX, amb les peces de culte i d’ús civil. Dins les obres de culte s’estudien també 53 píxides o caixetes eucarístiques, el que representa una col·lecció dins la col·lecció.

El catàleg editat en motiu de l’exposició presenta una catalogació individualitzada de cada peça, amb la fitxa tècnica, la fotografia, l’estudi, la comparació amb altres obres i el dibuix. Per tal de mostrar l’evolució, també inclou unes làmines amb el desenvolupament gràfic de les tipologies. El llibre es complementa amb la bibliografia utilitzada, la traducció al català i l’anglès del pròleg i dels textos introductoris i un índex general de noms de persones, objectes i llocs.

El llibre inclou una col·laboració d’Àngels Busquets amb un article sobre els fons dels argenters de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona que pretén ser una guia per a tots els qui hi estiguin interessats.

El catàleg de La Plateria en la Colección Mascort. Los artifices y sus obras reuneix un conjunt d’obres inèdites que va des del segle XIV fins al XIX. Són 221 obres representatives dels centres argenters hispànics més importants, com ara Barcelona, Burgos, León, Valladolid, Alcalá de Henares, Madrid, Tortosa, Vic, entre altres.

L’autora, Lourdes de Sanjosé, ha classificat les obres cronològicament en dos grups: el primer que va del segle XIV al XVI i que inclou les peces de caràcter litúrgic i el segon grup del segle XVII al XIX, amb les peces de culte i d’ús civil. Dins les obres de culte s’estudien també 53 píxides o caixetes eucarístiques, el que representa una col·lecció dins la col·lecció.

El catàleg editat en motiu de l’exposició presenta una catalogació individualitzada de cada peça, amb la fitxa tècnica, la fotografia, l’estudi, la comparació amb altres obres i el dibuix. Per tal de mostrar l’evolució, també inclou unes làmines amb el desenvolupament gràfic de les tipologies. El llibre es complementa amb la bibliografia utilitzada, la traducció al català i l’anglès del pròleg i dels textos introductoris i un índex general de noms de persones, objectes i llocs.

El llibre inclou una col·laboració d’Àngels Busquets amb un article sobre els fons dels argenters de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona que pretén ser una guia per a tots els qui hi estiguin interessats.