Avís legal

Objecte i acceptació

El present avís legal regula l’ús del web www.fundaciomascort.com , d’ara endavant, LA WEB, que és de titularitat de Fundació Privada Mascort d’ara endavant, EL PROPIETARI DE WEB.

La navegació per LA WEB atribueix la condició d’usuari de la mateixa i suposa l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, susceptibles de patir modificacions.

L’usuari està obligat a fer un ús correcte de LA WEB d’acord amb la llei, la bona fe, l’ordre públic, els usos de l’trànsit i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant el PROPIETARI DE LA WEB o davant tercers pels danys i perjudicis que puguin sorgir com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Identificació i comunicacions

El PROPIETARI DE LA WEB en compliment de llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que:

La seva denominació social és: Fundació Privada Mascort

El seu nom comercial és: Fundació Mascort

El seu CIF és: ESG17940636

El seu domicili social es troba a: Esglèsia 9 17257 Torroella de Montgrí

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diversos mitjans de contacte que es detallen a continuació:

Telèfon: 972 75 80 57

Correu electrònic: info@fundaciomascort.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es duguin a terme a través de correu postal o qualsevol altre mitjà detallat anteriorment.

Condicions d’accés i ús

LA WEB i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, EL PROPIETARI DE LA WEB pot condicionar l’ús d’alguns dels serveis oferts en el seu lloc web al previ ompliment de l’corresponent formulari, prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de el present Avís Legal.
Si l’usuari no estigués d’acord amb les condicions d’ús, s’haurà d’abstenir d’utilitzar aquest portal i operar per mitjà del mateix.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes les dades que comuniqui a l’PROPIETARI DE LA WEB i serà únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que dugui a terme.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis de l’PROPIETARI DE LA WEB ia no utilitzar-los per, entre d’altres:

Difusió de continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia de terrorisme o, en general, contraris a la llei o als l’ordre públic.

Introduir en les xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, danyar, interrompre o generar errors o danys en les dades, documents electrònics en les dades o en els sistemes físics i lògics de l’PROPIETARI DE LA WEB o de tercers, així com obstaculitzar l’ accés d’altres usuaris a WEB i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals eL PROPIETARI dE lA WEB presta els seus serveis.

Intentar obtenir accés als comptes de correu electrònic d’altres usuaris oa àrees restringides dels sistemes informàtics de l’PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si s’escau, extreure informació.

Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de l’PROPIETARI DE LA WEB o tercers.

Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que compti amb el permís de l’titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

Sol·licitar dades amb finalitats publicitàries i enviar publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que hi hagi prèvia sol·licitud o consentiment.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas, l’existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de l’PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis. Aquells que vulguin establir un hiperenllaç prèviament, hauran de sol·licitar autorització per escrit a l’PROPIETARI DE LA WEB. En qualsevol cas, l’hiperenllaç només permetrà l’accés a la pàgina principal o pàgina d’inici de LA WEB.

Així mateix, Vostè haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el propietari del web o incloure continguts il·lícits contraris als bons usos i l’ordre.

EL PROPIETARI DE LA WEB no és responsable de l’ús que cada usuari de als materials disponibles a LA WEB ni de les accions que dugui a terme en base als mateixos.

Propietat intel·lectual

Tots els continguts de LA WEB, incloent textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia i programari, així com els seus disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra, la propietat pertany a l’PROPIETARI DE LA WEB sense que puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la WEB.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a la WEB poden visualitzar els seus continguts i dur a terme, si cal, còpies privades autoritzades, sempre que els elements reproduïts no es transfereixin a tercers, o s’instal·lin en els servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació. A més, tots les marques, noms comercials o distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de l’PROPIETEARIO DEL WEB sense que l’usuari pugui entendre que l’ús o accés a la mateixa atribueix cap dret sobre els mateixos.

Queda prohibida la distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets d’explotació.

Exclusió de garanties i responsabilitat

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tot el contingut, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.
El PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on li permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de:

La impossibilitat d’accés a WEB o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que s’hagi accedit a través del web o dels serveis que s’ofereixen

La presència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades d’usuari.

L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos de l’trànsit i el present Avís Legal, com a resultat de l’ús incorrecte de la pàgina web. En particular ia tall d’exemple, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa sobre competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, el PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquest lloc web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels enllaços que apareixen a LA WEB és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts que podrien ampliar els continguts oferts per aquest lloc web. El PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni és responsable de l’funcionament o de l’accés als llocs enllaçats, ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable dels resultats obtinguts. El PROPIETARI DE LA WEB no és responsable de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

Publicacions

La informació facilitada a través de LA WEB no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que han d’estar formalment publicats en els butlletins oficials de les administracions públiques i que són l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

La informació disponible a LA WEB s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.