• Current exhibition

    1000 years of Catalan ceramics

    Celebrant els 40 anys de l'Associació Catalana de Ceràmica

1000 years of Catalan ceramics

Celebrant els 40 anys de l'Associació Catalana de Ceràmica

commissioners
Alfons Romero Vidal i Josep A. Cerdà Mellado

The exhibition 1000 years of Catalan ceramics. Celebrating 40 years of the Asociació Catalana de Ceràmica, it has been organized by the Fundació Mascort and the Asociació Catalana de Ceràmica to commemorate the 40th anniversary of this entity (1980-2020).

Almost 300 pieces of china and pottery dating from the 10th to the 20th century have been collected, and which belong to various museums, foundations and private collections.

It is one of the most important exhibitions of Catalan ceramics that has ever been organized and a unique opportunity to see together some of the most outstanding productions.

1000 years of Catalan ceramics. Celebrant els 40 anys de l'Associació Catalana de Ceràmica

Virtual guide

L’exposició 1000 anys de ceràmica catalana. Celebrant els 40 anys de l'Associació Catalana de Ceràmica, ha estat organitzada per la Fundació Mascort i l’Associació Catalana de Ceràmica per a commemorar el quarantè aniversari de l’esmentada entitat (1980-2020). S’hi han aplegat gairebé 300 peces de pisa i de terrissa datades des del segle X fins al segle XX, i que pertanyen a diversos museus, fundacions i col·leccions privades. Es tracta d’una de les mostres de ceràmica catalana més importants que s’ha organitzat mai i una ocasió única per a veure juntes algunes de les produccions més destacades.

1000 years of Catalan ceramics. Celebrant els 40 anys de l'Associació Catalana de Ceràmica

Visita virtual comentada