Escudella

Ceràmica
Barcelona, 1487-1500

Ceràmica

Alt: 12,1 cm; Ø base: 4,6 cm; 245 g
Ceràmica
Barcelona, 1487-1500

Ceràmica

Alt: 12,1 cm; Ø base: 4,6 cm; 245 g

L’escudella té forma de casquet semiesfèric, sense nanses i amb un petit peu anular. En la documentació de l’època es troba citada com a escudella “de pagès”. Està decorada a l’anvers amb la imatge de la Mare de Déu de Montserrat coronada i asseguda en el seu tron amb el Nen en braços, seguint el model iconogràfic de la “Mare de Déu en Majestat” o Sedes Sapientiae (tron de la saviesa), on apareix com a Reina, Mare i Verge. La seva túnica està decorada amb creus combinades amb octògons, i el Nen, que sosté l’orbe amb la mà dreta, ostenta una corona similar a la de la seva mare. Per completar la composició, quatre figures amb les ales esteses, en negatiu, envolten la Mare de Déu i el Nen.

Es creu que l’escudella podria haver sortit de l’obrador de Pere Ximeno, un destacat gerrer procedent de Manises, amb taller a Barcelona. La seva vídua, el 1477, es va casar amb Francesc Reyner, mercader i importador de pisa des del port de València a Barcelona, a més de procurador i arrendador dels censos del Monestir de Montserrat a Barcelona i al Llobregat. Les relacions amb el monestir també incloïen la compra de la vaixella de taula, i la primera està documentada el 7 de maig de 1487. Francesc Reyner morí a causa de la pesta l’any 1500.

Bibliografia:

CERDÀ, J. A., “Peces singulars”, Butlletí informatiu de ceràmica, gener-juny de 2017, p.19, núm. 115.

Altres