Exposiciones anteriores 16 nov. 2013 - 11 mayo 2014

Valentí Fargnoli

1885-1944 Fotografías de la Colección Mascort

La visió que Fargnoli ens dóna del temps en què va viure –la primera meitat del segle xx– és extremadament precisa, però, a més de forçosament estàtica, és, alhora, distant i solemne, és a dir, és la visió testimonial d’un gran artista que no pretén implicar-se en res del que veu, per poder transmetre la realitat amb la major fidelitat, tal com la fotografia li permet. Sap destacar, però, el millor del tema que té al davant, seguint la seva interpretació dels conceptes de l’estètica del seu temps i que havien contribuït a la seva formació, en gran part, com a brillant autodidacte.

Visita virtual

Exposición de la Colección Mascort de imágenes del fotógrafo Valenti Fargnoli, celebrada en la Fundación Mascort en noviembre 2013 a mayo 2014, en Torroella de Montgrí, Gerona

Fargnoli-sim3DPara mejor conocimiento de la colección de imágenes de Valentí Fargnoli que custodia, la Fundación Mascort ha editado un catálogo con 536 fotografías de la propia colección (y 11 imágenes procedentes de otros archivos), de las que 288 son en suporte vidrio, y de éstas, 230 se consideran imágenes inéditas…

Comprar