Exposiciones anteriores 15 junio - 13 octubre 2013

La ceràmica heràldica

de la Col·lecció Mascort i del Museu de Ceràmica de Barcelona

La Fundació Mascort exposa 200 peces de ceràmica dels segles xiv al xviii que mostren motius heràldics reials, nobles, eclesiàstics i civils, d’ambdues col·leccions. Des del seu naixement al segle xii, l’heràldica ha estat usada per tots els estrats socials a Europa. Seguint unes regles fixades de combinació, les armories o escuts d’armes compleixen una triple funció: signe d’identitat, marca d’encàrrec o possessió, i element ornamental.

Es completa la mostra amb diversitat de peces artístiques que exemplifiquen l’ampli ventall d’aplicacions que abraça l’heràldica, a més de la ceràmica.

Visita virtual

Exposició de la Col·lecció Mascort i del Museu de Ceràmica de Barcelona, celebrada a la Fundació Mascort de juny a octubre de 2013, a Torroella de Montgrí, Girona

La Cerámica Heráldica de la Colección Mascort y del Museo de Cerámica de Barcelona es el catálogo que acompaña la exposición homónima, a celebrar del 15 de junio al 13 de octubre de 2013, en la Casa Galibern, sede de la Fundación Mascort. En él se puede disfrutar de las explicaciones e imágenes de 200 piezas procedentes de ambas colecciones, muchas de ellas expuestas por primera vez, en la también primera exposición de cerámica heráldica…

Comprar