Pot de les harpies

Céramique
Barcelona, finals del segle XIII-primera meitat del segle XIVCeràmicaCeràmica

Ceràmica

Alt. 29 cm; Ø Base 12,5 cm
Cette pièce est intégrée aux publications:

La loza dorada
Voir catalogue
La loza catalana
Voir catalogue
Céramique
Barcelona, finals del segle XIII-primera meitat del segle XIVCeràmicaCeràmica

Ceràmica

Alt. 29 cm; Ø Base 12,5 cm

El pot té forma cilíndrica amb el coll molt curt i ample, diferenciat del cos central per una carena suau, i la boca presenta el llavi lleugerament exvasat. La base és anular i sense envernissar, a diferència de l’interior del pot, que està envernissat de color melat, una característica que ja no apareix en els exemplars més tardans, que presenten l’interior envernissat de color blanc. El color melat s’obtenia per reducció d’òxid de ferro.

La decoració exterior està pintada en verd i morat, i es distribueix en dos registres. El superior, que ocupa el cos del pot, mostra dues grans harpies amb una branca de pi al damunt. El registre inferior presenta un sanefa formada per una successió de rombes dobles perfilats en negre pintats d’un verd suau, i línies obliqües formant petits rombes. Les decoracions estan emmarcades per grups de tres circumferències concèntriques, sent més gruixuda la circumferència central. Al coll s’aprecien dues circumferències fines concèntriques en morat.

Per la forma, podríem dir que es tractaria d’un pot farmàcia, però, al no portar cartel·la amb el contingut, podria haver tingut altres usos. Els pots barcelonins decorats en verd i morat no són freqüents, es coneixen deu exemplars, dos dels quals es conserven a la Col·lecció Mascort.

Aquesta peça es troba intregrada en les publicacións:

La loza dorada
Voir catalogue
La loza catalana
Voir catalogue
Des expositions:

El descubrimiento de la cerámica catalana en las colecciones privadas. Fundació Francisco Godia, Barcelona, 4 d’octubre de 2005-5 de gener de 2006.

La cerámica daurada de la Col·lecció Mascort. Casa Galibern-Fundació Mascort, Torroella de Montgrí, 4 de juny-16 d’octubre de 2011.

La cerámica catalana de la Col·lecció Mascort, s. XIV-XIX. Casa Galibern-Fundació Mascort, Torroella de Montgrí, 1 de juny-28 d’octubre de 2012.

Bibliographie:

El descobriment de la ceràmica catalana a les col·leccions privades. Segles XIV-XVIII. Barcelona: Fundació Godia, 2005, p. 35, fig. 4.

CERDÀ, J. A., La loza dorada de la Colección Mascort. Torroella de Montgrí: Fundació Privada Mascort, 2011, p. 230, cat. 165.

CERDÀ, J. A., La loza catalana de la Colección Mascort. Torroella de Montgrí: Fundació Privada Mascort, 2012, p. 126, cat. 1.