Gerra

Orfebreria
Salamanca, tercer quart del segle XVI

Plata i plata daurada, fosa i cisellada

Altura: 24,5 cm, diàmetre base: 6,5 cm; 680 g
Cette pièce est intégrée aux publications:

Orfebreria
Salamanca, tercer quart del segle XVI

Plata i plata daurada, fosa i cisellada

Altura: 24,5 cm, diàmetre base: 6,5 cm; 680 g

La peça que us presentem és una de les més sorprenents i exquisides que exhibeix l’exposició vigent a la Fundació Mascort. Es tracta d’una gerra de plata i plata daurada, extremadament delicada i equilibrada.Es pot visitar a la Casa Galibern a l’exposició Orfebreria i joieria a la Col·lecció Mascort, que finalitzarà el 16 d’octubre.

La gerra té el cos en forma de pera, amb el coll estret i la boca amb punta de llança, mentre la nansa té forma d’essa acabada en voluta. La superfície de la gerra està decorada en daurat i llis, sobre un fons picat amb quatre frisos que alternen elements vegetals com brots, tornapuntes, ces enfrontades, flors i palmetes amb elements zoomòrfics, com caps d’animals fantàstics i ocells.

A l’interior del peu presenta dues marques: dins d’un rectangle aixamfranat la de localitat, amb les lletres S. A, un toro de perfil mirant a la dreta i un pont de tres ulls; i una burilada llarga i atapeïda que certificava i garantia la qualitat de la plata. La marca de localitat coincideix amb la pròpia de la ciutat de Salamanca del segle XVI.

Aquesta peça tan delicada és, sens dubte, obra d’un gran mestre orfebre, ja que va tenir en compte les mesures que Juan de Arfe y Villafañe (León, 1535-Madrid, 1603) va teoritzar en el tractat De Varia Commensuracion para la Esculptura, y Architectura, publicat a Valladolid l’any 1572. Un tractat considerat un dels més importants sobre art, arquitectura i sobre les proporcions del cos humà.

Aquesta peça es troba intregrada en les publicacións:

Des expositions:

Peces escollides. La selecció del col·leccionista. Casa Galibern-Fundació Mascort, Torroella de Montgrí, 17 de juny-15 d’octubre de 2017.

Orfebreria i joieria a la Col·lecció Mascort. Casa Galibern-Fundació Mascort, Torroella de Montgrí, 11 de juny-16 d’octubre de 2022.

Bibliographie:

CREIXELL, R. M., Piezas escogidas. La selección del coleccionista. 10º Aniversario. Torroella de Montgrí: Fundació Privada Mascort, 2017, cat. 48, p. 88.

SANJOSÉ, L. de, La platería en la Colección Mascort. Los artífices y sus obras. Siglos XIV-XIX. Torroella de Montgrí: Fundació Privada Mascort, 2022, cat. 132, pp. 308-311.