Press

25 novembre 2015
Revista del Baix Empordà

"Una mirada emocionada", fotografies de Ramon Mascort a la Fundació Mascort de Torroella

Artícle