Press

25 November 2015
Revista del Baix Empordà

"Una mirada emocionada", fotografies de Ramon Mascort a la Fundació Mascort de Torroella

Artícle