Press

25 novembre 2015
Diari de Girona

La Fundació Mascort exhibeix la mirada "emocionada" de Ramon Mascort

Artícle