Press

27 juin 2015
Revista del Baix Empordà

L'art de la pintura i el dibuix

Artícle