Prensa

27 junio 2015
Revista del Baix Empordà

L'art de la pintura i el dibuix

Artícle