Prensa

15 marzo 2014
Revista del Baix Empordà

Valentí Fargnoli el retratista de l'Empordà

Artícle