Morter de farmàcia

Object
França, 1624

Fosa de bronze

27 x 44 x 39 cm
This piece is integrated into the publication:
Piezas escogidas
See catalog
Object
França, 1624

Fosa de bronze

27 x 44 x 39 cm

El morter és de grans dimensions i té forma troncocònica invertida. El cos està decorat perimetralment per vuit costelles verticals en forma d’atlants, i disposa de dues nanses contraposades en forma de cap de gos. A la part superior, presenta la inscripció: “DOMINIQUE CAMBIADOUR 1624”, com a marca de propietat.

Gràcies a una notícia publicada per la Société Archéologique de Montpellier el 1958, sabem que Dominique Cambiadour havia nascut a Poussan (districte de Montpeller) el 1595, i que va exercir de farmacèutic a Montpeller des de 1624, fins que morí a causa de l’epidèmia de pesta que va afectar la ciutat entre 1629 i 1630. L’administració local va fer inventariar la casa per evitar-ne el pillatge, i en l’inventari de la botiga, completament equipada amb estris de tota mena, hi consten gerres, morters, espàtules i alambics, entre d’altres.

El primer Mascort que es va instal·lar a Torroella de Montgrí, com a farmacèutic, fou Agustí Mascort Plana (Palafrugell 1770-Torroella de Montgrí, 1842). A partir de la documentació conservada a l’arxiu de la Col·lecció Mascort, sabem que Agustí Mascort, el 1805, comprà tots els objectes i mobles de la farmàcia de l’antic Hospital de Torroella de Montgrí. I el 1837, comprà, a Josep Alabau, el contingut de la botiga de farmàcia que regentava el seu difunt fill a Torroella de Montgrí.

No podem assegurar en quin moment arribà el morter a la familia Mascort, però sí que ha perdurat fins al nostres dies i hem pogut resseguir la seva història al llarg de quasi quatre-cents anys.

This piece is integrated into the publication:

Piezas escogidas
See catalog
Exhibitions:

Peces escollides. La selecció del col·leccionista. Casa Galibern-Fundació Mascort, Torroella de Montgrí, 17 de juny-15 d’octubre de 2017.

Bibliography:

IRISSOU, L., “Sur le passé de ta pharmacie montpelliéraine: Compte rendu des travaux de la Société Archéologique de Montpellier pendant les années 1932-1950”, Revue d’histoire de la pharmacie, 159, 1958, pp. 441-442.

CREIXELL, R. M., Piezas escogidas. La selección del coleccionista. 10º Aniversario. Torroella de Montgrí: Fundació Privada Mascort, 2017, p. 117, cat. 72.