Saler

Orfebreria
Castella, finals del segle XVI-inicis del s. XVII 

Plata daurada, fosa i cisellada; esmalts

6 x 9 x 7,5 cm; 232 g
Orfebreria
Castella, finals del segle XVI-inicis del s. XVII 

Plata daurada, fosa i cisellada; esmalts

6 x 9 x 7,5 cm; 232 g

Aquest mes us mostrem un saler molt simple de forma, però molt interessant per la decoració que presenta.

La base del saler és rectangular amb quatre peus en forma de voluta. En cadascuna de les cares hi ha un medalló ovalat que mostra el Quadrívium, l’estudi de l’aritmètica, la geometria, la música i l’astronomia. Aquestes disciplines apareixen gravades sobre un fons ratllat. La música és una dona que toca un llaüt, l’aritmètica una que ensenya un llibre obert amb combinacions numèriques, l’astronomia una jove que aguanta un globus armil·lar que representa els astres del firmament, i la geometria una dona amb un compàs i una esquadra.

En el coneixement clàssic, el Quadrívium i el Trívium formaven les 7 arts lliberals que s’ensenyaven als “homes lliures” i que representaven tots els sabers coneguts com a contraposició a les “arts vulgars o mecàniques”.

A la part superior hi ha un dipòsit còncau per a contenir la sal i una motllura al voltant del cos. Això en fa pensar que, probablement, hi havia un cos superior o inferior que no s’ha conservat i, per tant, podria tractar-se d’una peça d’un saler de torre.

Exposicions:

Orfebreria i joieria a la Col·lecció Mascort. Casa Galibern-Fundació Mascort, Torroella de Montgrí, 11 de juny-16 d’octubre de 2022.