Concert

domingo 16 julio 2023 - 11:30

Ausiàs Parejo, guitarra
La guitarra meditenània a la llum de Sorolla

Actividad gratuita