Premsa

27 Novembre 2018
Diari de Girona

La Fundació Mascort revisa més de cent anys de fotografia a partir del fons familiar

Artícle