Press

30 juin 2021
TV3 - TN Comarques

La Fundació Mascort revisa mil anys de ceràmica catalana

Video Enllaç web