Press

14 June 2014
Diari de Girona

Mostres 700 rajolesi socarrats ceràmics des del segle XIII fins a principis del XX

Artícle