Press

15 January 2015
Diari de Girona

La mirada poètica al Montgrí i les Medes de Josep Pascual

Artícle