"Una mirada emocionada" a l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya

-

1T5W2307-007

1T5W2307-007