Vides privades. Històries compartides

Fons fotogràfic Mascort

Pla general del globus El Cautivo de l’Exposició Universal del 1888

Pla general del globus El Cautivo de l’Exposició Universal del 1888

1888. Barcelona. Antoni Esplugas Còpia en paper a l’albúmina, 21,7 x 16,3 cm