Valentí Fargnoli

1885-1944 Fotografies de la Col·lecció Mascort

Portalada de l’església de Sant Feliu de Beuda

Portalada de l’església de Sant Feliu de Beuda

1910-1944
Beuda. Suport vidre, 10 x 15 cm. Gelatina i plata
INÈDITA