Tots els ocells i mamífers del món

30 anys de Lynx Edicions

Balenes

Balenes

BALAENOPTERIDAE
Toni Llobet. Làmina 11 del volum 4 del Handbook of the Mammals of the World