Tots els ocells i mamífers del món

30 anys de Lynx Edicions

Monarques

Monarques

MONARCHIDAE
Hilary Burn. Làmina 19 del volum 11 del Handbook of the Birds of the World