La ceràmica heràldica

de la Col·lecció Mascort i del Museu de Ceràmica de Barcelona

Socarrat en relleu

Socarrat en relleu

Manises-Paterna, primera meitat del segle XV
43 x 43 cm
cat. num. 034

Terracota que simula la fusta tallada. Està decorada amb la figura d’un elm que duu, a la part superior, un bust de dama, emblema de Ramon de Perellós. Es tracta d’una placa d’entrebigat. Procedeix del palau dels marquesos de Dos Aguas, de la ciutat de València.