La ceràmica heràldica

de la Col·lecció Mascort i del Museu de Ceràmica de Barcelona

Plat

Plat

Manises-Paterna, final del segle XV- primer terç del segle XVI
Sèrie blava i daurada “del cordonet”
Alç. 6 cm Diàm. 43 cm
Cat. Num. 022

Pisa decorada amb un escut i motius vegetals. Gallons i perles en relleu. Damunt d’un camp blau, una travessa morada de bastardia (Maldonado?) que separa quatre flors de lis. Emblema no identificat. Està envoltat de “solfes”.