El retrat pintat

Imatge i pintura ceràmica

Retrat d’un llaurador valencià

Retrat d’un llaurador valencià

Antoni Bosch Hernández (1901-1979)
Fàbrica de Manises desconeguda, 1942
Placa ceràmica modelada, pintada a mà i fotoceràmica
30 x 34 cm

Col·lecció Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “Gonzalez Martí”