El retrat pintat

Imatge i pintura ceràmica

Plat amb el retrat de Trinitat García de la Rosa Teófilo García de la Rosa Rodríguez (1854-1937)

Plat amb el retrat de Trinitat García de la Rosa Teófilo García de la Rosa Rodríguez (1854-1937)

Fàbrica desconeguda de Manises, Manises, 1919
Ceràmica pintada a mà, fotoceràmica, cobalt i reflex metàl·lic
53,6 cm (diám.)

Col·lecció Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “Gonzalez Martí”