Exposition précédentes 15 juin - 13 octobre 2013

La ceràmica heràldica

de la Col·lecció Mascort i del Museu de Ceràmica de Barcelona

La Fundació Mascort exposa 200 peces de ceràmica dels segles xiv al xviii que mostren motius heràldics reials, nobles, eclesiàstics i civils, d’ambdues col·leccions. Des del seu naixement al segle xii, l’heràldica ha estat usada per tots els estrats socials a Europa. Seguint unes regles fixades de combinació, les armories o escuts d’armes compleixen una triple funció: signe d’identitat, marca d’encàrrec o possessió, i element ornamental.

Es completa la mostra amb diversitat de peces artístiques que exemplifiquen l’ampli ventall d’aplicacions que abraça l’heràldica, a més de la ceràmica.

Visita virtual

Exposició de la Col·lecció Mascort i del Museu de Ceràmica de Barcelona, celebrada a la Fundació Mascort de juny a octubre de 2013, a Torroella de Montgrí, Girona

La Fondation Mascort expose 200 pièces de céramique datant du XIVe au XVIIIe siècle qui présentent des motifs héraldiques royaux, nobles, ecclésiastiques et civiles appartenant à ces deux collections. Depuis son apparition au XIIe siècle, l’héraldique a été utilisée par toutes les couches de la société européenne…

Acheter