Vistes exteriors i interiors de l’Hotel Miramar

-

Vistes exteriors i interiors de l’Hotel Miramar

Vistes exteriors i interiors de l’Hotel Miramar

1910-1944
Platja d’Aro. Suport vidre, 10 x 15 cm
Gelatina i plata
Volum reportatge: 16 imatges
INÈDITA