Calaixera amb escambell

-

Calaixera amb escambell

Calaixera amb escambell

1775-1800. Baix Empordà, Torroella de Montgrí
118 x 61,5 x 131,5 cm
Noguera, arbre de ribera al darrere i interiors, llautó als tiradors i escuts i pi als envans de l’escambell, algunes guies de calaixos i escaires entre guies, d’època posterior
Tècniques decoratives: Vogit, motllurat, talla, tint negre, fosa de llautó
Col·lecció particular
EMP-007

Sistema de construcció

Calaixera: 

·Costats construïts amb dos muntants que es prolonguen fins a formar les potes i cinc posts horitzontals, encadellades als muntants, reforçades amb clavilles i recolzades entre elles.

·Per davant, els muntants s’uneixen amb cinc travessers emmetxats.

·El darrere està format per quatre posts verticals de dalt a baix.

·No té fonadura.

·El tauler és de dues posts de banda a banda.

·Els calaixos de la fila superior tenen una cua d’oronella al davant i una al darrere. El fons està clavat. Estan separats per dos envans interiors.

·Els calaixos grans tenen el frontal fet amb una sola post de noguera amb l’interior sense vogir.

Tenen dues cues d’oronella amples al davant i una de gran al darrere. El fons, amb posts de davant a darrere, està encadellat només al davant i clavat als costats i al darrere.

 

Escambell: 

·Costats construïts amb una sola post vertical clavada al tauler de la calaixera.

·El travesser inferior, gruixut, va de banda a banda de l’escambell.

·Els envans que separen els calaixos entren al travesser inferior.

·El tauler superior, format per dues posts, està clavat.

·Els calaixos tenen una cua d’oronella al davant, una al darrere i el fons clavat.

·El darrere està format per una post horitzontal.

Bibliografia: El moble de l’Empordà al segle XVIII 2006, núm. 47